Download Elektronik För Alla, Del 1 : Analogteknikens Grunder 1987